• صبرو شکیبایی در نیکیها

  «همانطور كه براى آن كسى كه از تو قرض گرفته جايــز نيست كه اداء آن را به تأخير بينــدازد، پس براى تو هم جايز نخواهد بود كه با اين كه مى دانى او تنگدست است از او مطالبه كنى.»

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

  كَما لايَحِلُ لِغَريمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَهُوَ مُؤْسِرٌ فَكَذلِكَ لايَحِلُّ لَكَ أَنْ تَعْسِرَهُ إِذا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ

 • مشارکتدر نیکی و احسان

  « يکديگر را درکارهای نيک و احسان و پرهيزگاری ياری کنيد و برگناه و ستم و تعدی همدست نشويد و از خدا بترسيد که عقوبت او شديد است »

  سوره مبارکه مائده آیه دوم

  وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ

 • بویبهشت رضوان

  «كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نياز پيدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنين نكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند.»

  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

  مَنِ احْتاجَ إِلَيْهِ أَخوهُ الْمُسْلِمُ فى قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَّمَ اللّه عَلَيْهِ ريحَ الْجَنَّةِ

 • 1
 • 2
 • 3

 این صندوق در سال 1359 با همت چند تن از خیرین با هدف احیــای سنت قرض ­الحســنه و همزمان با تأسیس کانون صندوق­های قرض ­الحســنه در اصفهان افتتــاح و تاکنون نیز فعــال می ­باشد. این صندوق فاقد شــعبه دیگری می ­باشد و در سال 1365 در سازمان ثبت شرکت­ها با شماره 366 به ثبت رسیده است.

                                                                                                              صندوق قرض الحسنه کوثر                                   صندوق قرض الحسنه کوثر
   

اساسنامه صندوق قرض الحسنه کوثر

 

ا ساسنامه صندوق قرض ا لحسنه کوثر

 فصل اول :

کلیا ت و اهداف

ماده١ :

این موسسه بنام صندوق قرض الحسنه کوثر است که دراین اساسنامه اختصاراً صندوق نامیده می­شود.

ماده ٢:

صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و موسسـه ای است غیرسیاسی٬ غیر تجاری و غیر انتفاعی که منحصــراً مجاز به قبول سپرده قرض ا لحسنه و ا عطای تسهیلات قرض ا لحسنه می­باشد و ضمن رعایت کامل قوا نین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً  طبق اساسنامه عمل خوا هد نمود. ضمناً صندوق از نوع موسسات مذکور در بند ا لف ماده ٢ آئین نامه ا صلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/١٣٣٧ موضوع مواد ۵٨۴ و ۵۸۵ قا نون تجارت تلقی می گردد.        

ماده ۳ : 

صندوق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضــای آن ا لتزام خود را به قانون اســاسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام صندوق حق فعالیت سیاسی له یا علیه احزاب و گروه­های سیاسی را نخوا هند داشت.

ماده۴ :

صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است. 

تبصره: اعضاء هیا ت (امناء٬ مدیره و بازرسان) صندوق حتی در صورت عدم تغییر موظفند هر دو سال یک بار جهت ادامه فعا لیت تا ئیدیه نیروی انتظامی را اخذ و به اداره ثبت محل فعالیت صندوق ارائه نمایند.

 

ماده ۵:

محل صندوق در استان اصفهان شهرستان اصفهان به نشانی خ شمس آبادی کوچه شهید ارفعی نژاد کوچه کازرونی واقع است و صندوق می تواند پس ازکسب مجوز نیروی انتظامی شروع به فعالیت نماید. 

تبصره ١ -  محل صندوق و اقامتگاه اعضاء هیات (امنا ء٬ مدیره و بازرسان) و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود. 

تبصره ۲ - صندوق دارای شعبه٬ نمایندگی و باجه نخواهد بود.

ماده ۶ :

موضوع صندوق:

الف)  دریافت سپرده ازاشخاص حقیقی وحقوقی منحصراً بصورت قرض الحسنه پس انداز.

ب) پرداخت تسهیلات منحصراً بصورت قرض الحسنه (بدون سود) برای رفع احتیاجات ضروری اشخاص با رعایت موازین شرعی. 

ج) دریافت تسهیلات بدون سود و قبول هدایا جهت اداره امور صندوق.

د  ) افتتاح حسابهای قرض الحسنه پس انداز و جاری نزد بانکها و موسسات اعتباری که با مجوز بانک مرکزی تاسیس گردیده اند.  

ه ) شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط صندوق.

 

 

١ ه ) سقف فردی و نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطا ئی مطابق ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی در خصوص بانکها می باشد.

٢ ه ) سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه اعطا ئی معادل مجموع سپرده های قرض الحسنه مسدودی (سپرده قرض الحسنه مسدودی عبارتست از : سپرده های هیات موسس و هیات امناء و سپرده های اشخاصی که راساً دستور انسداد آنها را برای اعطاء قرض الحسنه متقابل به افرادی که معرفی می نمایند داده باشند.)

٣ ه )  اعطاء تسهیلات به موسسین٬ هیات امناء٬ هیات مدیره٬ مدیر عامل و قائم مقام وی و با زرسان صندوق ممنوع است.

۴- ه ) اعطای قرض الحسنه نباید مشروط به سپرده گذاری قرض گیرنده یا هر شرایط دیگری خارج از این اساسنامه باشد.

و ) صندوق نمی تواند از محل سپرده های مردم به خرید دارائیهای غیر منقول مبادرت نمایند.

ز  ) پرداخت از حسابهای قرض الحسنه نزد صندوق صرفاً با مراجعه شخص صاحب حسا ب امکان پذیر است.

از اینرو استفاده از فرم­های حواله و ابزارهای مشابه چک ممنوع است.                            

تبصره ١   افتتاح حسابهای سرمایه گذاری مدت دار نزد بانکها و موسسات اعتباری موکول به کسب اجازه قبلی ازسپرده گذاران نزد صندوق می باشد.

تبصره ۲ - هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه صندوق پس از کسب موافقت بانک مرکزی و نیروی انتظامی قابل اجراء می­باشد.

 

  ماده۷ :

سرمایه صندوق یک میلیون ریال است که توسط موسسین تامین گردیده است.

 

ماده ۸:

هیات موسس عبارتند از :                 

جعفر رضائی، بهرام رستمی، محمد متین پور، مرحوم حاج آقاعلی موسوی مدنی، سیدرضا واعظی، محمد کاظم گوهریان، سیدجلال سرمدی، حاج مصطفی حجه فروش، مرحوم محمدعلی رجائی

.تبصره:  هیات موسس بعد از تاسیس و انتخاب هیات امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در صندوق نخواهند داشت

 

 

 

شرایط دریافت وام

 

شما با کدام روش اقساط خود را پرداخت می نمایید؟

مراجعه حضوری - 9.1%
مراجعه به سایر صندوق های قرض الحسنه - 0%
مراجعه به یکی از شعب بانک ملت - 6.1%
پرداخت از طریق اینترنت - 51.5%
پرداخت از طریق وب سایت صندوق - 33.3%
زمان رأی گیری پایان یافته است